fejlec bal
fejlec kozepe
fejlec jobb

Cím: 6600 Szentes, Ady Endre u. 10. térkép
Telefon: +36/63-561-528
E-mail:
Szakmai vezető: Virág Gábor, +36/63-561-514, +36/70-398-4413, viraggabor@cssk-szentes.hu

A tanyagondnoki szolgáltatás Szentes külterületén élő, azon rászoruló lakosai számára nyújt segítséget mindennapi életvitelükben, akik saját ellátásukat önerőből nem tudják megoldani. Az ellátás legfőbb célja, hogy a tanyavilágban élők települési hátrányait enyhítse, hozzájuttassa őket a város kínálta lehetőségekhez, különböző szolgáltatásokhoz. Ennek keretében kérhető pl. orvoshoz, szociális vagy egészségügyi intézménybe szállítás, időpont egyeztetés, gyógyszerkiváltás, vagy ügyintézések segítése (hivatali ügyek, támogatások, posta stb.), bevásárlások, illetve bevásárló utak szervezése, tüzelő, táp vagy ivóvíz kiszállítása stb.

A szolgáltatás hétköznapokon (vörös kód esetén hétvégén is), telefonos egyeztetés alapján vehető igénybe.

Tanyagondnoki körzetek:

Cserebökényi körzet:
Brnya Endre tanyagondnok
 +36/70-459-5065
Nagynyomási körzet:
Fülöp István Csaba tanyagondnok
 +36/70-386-3982
Magyartési körzet:
Gránicz Mihály tanyagondnok
 +36/70-459-5085
Berki körzet:
Musa Tibor tanyagondnok
 +36/70-673-4151
Lapistói körzet:
Szatmári Péter Pál tanyagondnok
 +36/70-459-5058

A tanyagondnoki szolgáltatást három körzetben, egy Uniós, a „Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen” című projekt keretében sikerült létrehozni 2004-ben, melyet további sikeres pályázatok követtek. E források biztosították a területi fejlesztéseket (újabb körzetek elindítását), a gépkocsik és egyéb eszközök beszerzését. (Képen: Landrover Deffender terepjárót, a Tanyagondnoki szolgálat első gépkocsija – 2004.)

tanyagondnoki szolgalat