fejlec bal
fejlec kozepe
fejlec jobb

Cím: 6600 Szentes, Ady Endre u. 10. térkép
Telefon: +36/63-561-510;  +36/63-561-513;  +36/63-561-520;
Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 8.00 – 16.30 óra
Szakmai vezető: László Gyöngyi


Alapszolgáltatások

A Család- és Gyermekjóléti Központ egyének és családok számára, valamint a gyermekek családban való nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése és/vagy megszüntetése érdekében, igényeiknek és szükségleteiknek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt. Ennek keretében:

 • hatósági (gyámhatóság) intézkedésekhez kapcsolódó szolgáltatási tevékenységet végez,
 • speciális szolgáltatásokat nyújt, valamint
 • szakmai támogatást biztosít a járás területén működő család- és gyermekjóléti szolgálatok számára

E feladatait a Szentes járás 8 településén (Szentesen, Nagymágocson, Szegváron, Árpádhalmon, Derekegyházon, Eperjesen, Fábiánsebestyénen és Nagytőkén) élő gyermekek, családok vonatkozásában látja el.

A hatósági (gyámhatósági, bírósági) intézkedésekhez kapcsolódó szolgáltatási tevékenység legfőbb célja, hogy a gyermek védelme és az őt veszélyeztető körülmény megszüntetése érdekében biztosítsa az adott hatósági intézkedés eredményességét. Ezért a hatósági intézkedéssel érintett gyermekek, családok vonatkozásában részletes gondozási-nevelési terv készül (az érintettekkel közösen). Ennek megvalósítása érdekében az esetmenedzser feladata a családok összetartó erejének megőrzése, támogatása és az átmenetileg sérült vagy hiányzó családi funkciók helyreállításának elősegítése. E tevékenységébe szükség esetén bevon más külső szakembereket, szolgáltatásokat, ellátásokat, valamint azok munkáját összehangolja. A családok gondozása, segítése az esetmenedzserek részéről tervezett – komplex tevékenység, melynek legfontosabb módszere a segítő beszélgetés.

E tevékenység tehát arra irányul, hogy a gyermeket veszélyeztető helyzet mielőbb megszűnjön, ezáltal a gyermek a saját családjában nevelkedhessen tovább, vagy a családjából már kiemelt gyermek a problémák rendezését követően visszatérhessen saját szüleihez.

Abban az esetben, ha a Központ szakemberéhez érkezett jelzést kivizsgálva súlyos elhanyagolást vagy bántalmazást tapasztal, a központ szakemberének törvényi kötelezettsége megfelelő hatósági intézkedésre (védelembevételre, ideiglenes hatályú elhelyezésére, nevelésbe vételére, családba fogadására stb.) javaslatot tenni.

Munkatársak:

László Gyöngyi szakmai vezető
+36/63-561-515, +36/70-459-2758 
Biácsiné Bereczky Gabriella esetmenedzser
+36/63-561-513, +36/70-634-5976
Bódi Szilvia esetmenedzser
+36/63-561-513, +36/70-634-5970
Fábián-Nagy Ágnes esetmenedzser
+36/63-561-513, +36/70-634-5972
Kiss Andrea esetmenedzser
+36/63-561-513, +36/70-634-5968
Binderné Berkecz Mária család- és párterapeuta, mediátor
+36/63-561-510, +36/70-334-3879
Székely-Lenti Melinda szociális asszisztens
+36/63-561-513

A Család- és Gyermekjóléti Központ által nyújtott speciális szolgáltatások:


Óvodai és iskolai szociális segítés

Az óvodai- és iskolai szociális segítő szakemberek a járás minden köznevelési intézményben megtalálhatók. A felmerülő életvezetési, szociális, szocializációs problémák megoldásához nyújtanak segítséget a gyermeknek, a családjának és az intézmény pedagógusainak. Segítik:

  • a gyermeket az intézménybe való beilleszkedésében, tanulmányi kötelezettségei teljesítésében, és az azt akadályozó tényezők feltárásában, megoldásában;
  • a köznevelési intézmény gyermekvédelmi tevékenységének ellátását, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetését;
  • az intézményben esetlegesen kialakult konfliktusok (gyermek – gyermek, gyermek – pedagógus, szülő – pedagógus) feloldását,
  • az intézmény sport-, szabadidős és kulturális rendezvényeinek megvalósulását, részt vesznek a tantestületi és szülői értekezleteken.

Az óvodai- és iskolai szociális segítő szakemberek rendszeres fogadóórákat tartanak. A szolgáltatást az egyéni segítés, tanácsadás, valamint a csoportokban és a közösségekben végzett szociális segítés eszközeivel biztosítják. Súlyosabb, vagy kompetenciáin túlmutató problémák észlelése esetén egyéb szakembereket vonnak be a segítő folyamatba.

Óvodai és iskolai szociális segítők Ellátott intézmények
Botos Andrea óvodai és iskolai szociális segítő
+36/70-318-5512

Kiss Bálint Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde (Talentum Református Óvoda),
Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda,
Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola,
Szentesi Központi Óvoda Árpád Utcai és Farkas Antal Utcai „Kincskereső” Tagóvodája
Horváth Anita óvodai és iskolai szociális segítő
+36/70-318-7175
Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda,
Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola,
Szentesi Koszta József Általános Iskola Derekegyházi Tagintézménye,
Szentesi Koszta József Általános Iskola,
Szentesi Felsőpárti Óvoda Százszorszép Tagóvoda,
Szentesi Központi Óvoda Szent Anna Utcai „Csicsergő” Tagóvodája
Lázár Mariann óvodai és iskolai szociális segítő
+36/70-324-6711
Árpádhalomi Erzsébet Gyermekotthon Napközi Otthonos Óvoda,
Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola,
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, KIK,
Nagymágocsi Hunyadi János Általános Iskola,
Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde,
Szegvári Forray Máté Általános Iskola,
Kurca-parti Óvoda – Szegvár
Szentesi Felsőpárti Óvoda Rákóczi Ferenc utcai Óvoda
Szentesi Felsőpárti Óvoda Damjanich János utcai Tagóvoda
Szentesi Felsőpárti Óvoda Nagytőkei Tagóvoda
Németné Székely Szilvia óvodai és iskolai szociális segítő
+36/70-324-1577
Alföldi ASzC Bartha János Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola,
Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum,
Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Szentesi Központi Óvoda Klauzál Utcai „Nyolcszínvirág” Óvodája,
Terney Béla Kollégium
Szarvady Lenke óvodai és iskolai szociális segítő
+36/70-319-2266
Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum,
Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Pollák Antal Technikum,
Horváth Mihály Gimnázium,
Szentesi Felsőpárti Óvoda Dr. Mátéffy Ferenc utcai Tagóvoda,
Szentesi Központi Óvoda Apponyi Téri „Mocorgó” Tagóvodája,
Terney Béla Kollégium

Jogi tanácsadás

dr. Bertók Gyula ügyvéd
Időpontegyeztetés: +36/63-561-510
Ügyfélfogadás: csütörtök 15.00 – 17.30 (egyeztetett időpontban)
Helyszín: Szentes, Ady Endre u. 10. térkép

Előzetes bejelentkezés és időpontegyeztetést követően bárki ingyenesen és személyesen kérhet jogi problémáinak megoldásához tanácsot az intézmény jogászától.

A jogi tanácsadás nem terjedhet ki az ügyfelek semmilyen szintű képviseletére, csupán az adott jogi helyzetek közös megbeszélésére, lehetséges megoldási alternatívák keresésére, végzések, határozatok értelmezésére stb.


Pszichológiai tanácsadás

László Gyöngyi tanácsadó szakpszichológus
Időpontegyeztetés: +36/63-561-510;

Ügyfélfogadás: munkanapon az egyeztetett időpontban

Helyszín: Szentes, Ady Endre u. 10. térkép

Előre egyeztetett időpontban a járás területén élő gyermekek és felnőttek részére biztosít pszichológiai megsegítést rövid, legfeljebb néhány alkalomból álló tanácsadási szinten. Az intézményben tehát a hosszabb terápiás ellátásra nincs lehetőség.

A tanácsadás a pszichológiailag alapvetően egészséges személyeknek segít fejlődési és szituációs problémáik megoldásában. A pszichológiai tanácsadás (a pszichoterápiával szemben) tehát „korlátozott célokat követ”, emberi problémák meghatározott területén, adott élethelyzeti elakadásokon igyekszik segíteni.


Mediáció

Binderné Berkecz Mária igazságügyi mediátor
Időpontegyeztetés: +36/63-561-510; +36/70-334-3879;

Ügyfélfogadás:  munkanapon az egyeztetett időpontban
Helyszín: Szentes, Ady Endre u. 10. térkép

A mediáció (közvetítés) egy speciális konfliktuskezelő eljárás. Két vagy több fél vitájának rendezésében egy semleges, harmadik fél (mediátor) jár közben, segít egy kölcsönösen elfogadható egyezség, megállapodás létrehozásában. A mediátor nem ítélkezik, nem dönt, a döntéseket a vitában álló felek hozzák meg. A mediáció előny, hogy gyors, hatékony, rövid ideig tart, diszkrét, olcsóbb, mint bíróság, erősíti a felek közötti bizalmat és együttműködést a korrekt kapcsolat fennmaradását.

Legfőbb területei kamasz-szülő, párkapcsolati és válási (pl. gyermekelhelyezés) mediáció.


Család- és párterápia

Binderné Berkecz Mária családterapeuta
Időpontegyeztetés: +36/63-561-510; +36/70-334-3879;

Ügyfélfogadás: munkanapon az egyeztetett időpontban

Helyszín: Szentes, Ady Endre u. 10. térkép

A családterapeuta abban segít, hogy a felmerült családi, kapcsolati, kommunikációs, pszichés problémákat, élethelyzeteket, krízishelyzeteket, a családon belüli működési zavarokat a család tagjai közösen oldják meg. A terápia alatt a családtagok megtanulnak egy hatékonyabb konfliktuskezelést, jobban meghallják, meghallgatják, megértik egymást, nyíltabbá, érthetőbbé válik közöttük a kommunikáció. Mivel a családtagok kölcsönösen hatnak egymásra, mindegyikük változása segít abban, hogy egy új, harmonikusabb családi rendszer alakuljon ki. Így a terápia nemcsak a jelenlegi problémákat kezeli, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy a jövőben a szülők már egy jobb szülői/családi mintát adjanak át a gyermekeiknek.

A családterápiával kezelhető problémák: gyermek tanulási, magatartási, szorongásos problémái, önértékelési zavarai, testvérféltékenység, konfliktusos szülő-gyerek kapcsolat, gyermeknevelési nehézségek (dackorszak, serdülőkor), válás feldolgozása stb.

A párterápiával kezelhető helyzetek: felkészülés a házasságra, gyermekvállalás, párkapcsolati problémák, házastársi viták, konfliktuskezelési nehézségek, eltávolodás, szerepkonfliktusok, hűtlenség, bizalomvesztés, bizalom helyreállítása stb.


Kapcsolattartási ügyelet

Időpontegyeztetés: +36/63-561-510; +36/70-644-5968;

Ügyeleti idő: péntek 14.00 – 18.00; szombat: 8.00 – 17.00 óra
előre egyeztetett időpontban

Helyszín: Szentes, Ady Endre u. 10. térkép

A kapcsolattartási ügyelet (előzetes írásos megállapodás alapján) a gyermek, valamint a különélő, kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára biztosítja a találkozás lehetőségét és az együttlétre alkalmas semleges helyszínt.

A gyámhivatal vagy a bíróság elrendelhet felügyelt kapcsolattartást is, melynek során az intézmény a kapcsolattartás felügyeletét ellátó szakembert is biztosít.

Külön megállapodás alapján a szolgáltatást a nevelőszülőnél, a gyermekotthonban elhelyezett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult vér szerinti szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy között is biztosíthatja.


Kórházi szociális munka

Biácsiné Bereczky Gabriella szociális munkás
Elérhetőség: +36/63-561-510

Ügyfélfogadás: munkanapon az egyeztetett időpontban

A kórházi szociális munkás szakember feladata, a szentesi Kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályán a válsághelyzetben lévő vagy fiatalkorú anyák és gyermekeik segítése, valamint a gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás miatt bekerült gyermekek esetében a megfelelő intézkedések megtétele, egyéb segítő szolgáltatások megajánlása.

A szülészeti-nőgyógyászati osztályon krízishelyzet esetén támogatja az anyát anyaságának elfogadásában, helyzete stabilizálásában, szociális problémáiknak megoldásában, tájékoztatást nyújt a különböző szociális ellátásokról, támogatásokról. Szükség esetén tájékoztatást ad az örökbeadás lehetőségéről, az eljárás menetéről, vagy segíti az anyát, hogy gyermekével közösen átmeneti gondozási formában kapjon elhelyezést.


Készenléti szolgálat

Segélyhívó tel: +3670/634-5969

Ügyeleti idő:
Hétköznapokon: hétfőtől – csütörtökig 17.00 – 8.00 óra,
Hétvégén: pénteken 14.00 – hétfő 8.00
Munkaszüneti napokon: 0-24 óra között

A készenléti szolgálat az intézmény nyitvatartási idején túl (éjszaka, hétvégén és ünnepnapokon) azonnali beavatkozást igénylő, súlyos szociális vagy mentálhigiénés probléma, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló gyermekek, családok, felnőtt személyek, számára nyújt telefonon azonnali, szakszerű támogatást. A külső beavatkozást igénylő esetekben közreműködik az intézkedésre jogosult szervek/hatóság (pl.: rendőrség, mentők értesítése) mozgósítása tekintetében is.


Utcai és lakótelepi szociális munka

E szolgáltatás célja elsősorban a veszélyeztetett, az utcán kallódó, csellengő, az iskolai tanórákról kimaradó, vagy a lakásból kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermekek, fiatalok felkutatása, velük való kapcsolatteremtés és bizalomépítés, számukra a szükséges segítség nyújtása és alternatívák megajánlása szabadidejük eltöltésére.

Fontos célkitűzés továbbá, hogy:

 • a fiatalok közösségi szükségleteinek, igényeinek megismerése, adott esetben azok megvalósulásának segítése;
 • gyermekek veszélyeztetettségének csökkentése, közvetlen kapcsolatteremtéssel és megfelelő tájékoztatással, a jelzett problémáikhoz igazodó segítség megadásával, vagy szolgáltatások közvetítésével;
 • a deviáns csoportokhoz való csatlakozás megelőzése, az iskola világába való „visszatérés” segítése;
 • alternatív szabadidős programokat (csoportok, rendezvények, sportversenyek) szervezése.

Az utcai és lakótelepi szociális munka bázishelye a Dózsa-ház Közösségi tér.