fejlec bal
fejlec kozepe
fejlec jobb

csao1Cím: 6600 Szentes, Koszta József u. 7. térkép
Telefon: +36/63-444-600
E-mail:
Szakmai vezető: Kiss Sándor

A CSÁO otthonszerű elhelyezés formájában együttes lakhatást és ellátást biztosít a családi krízis következtében védelmet kereső, vagy a szociális krízisbe került, és ez által átmenetileg otthontalanná vált gyermekes családok (szülők és gyermekeik) számára. Szolgáltatásaival a család egyben tartását, a gyermekek védelmét, a családi és társadalmi kapcsolatok helyreállítását, az önálló életvezetés kialakítását segíti elő.

csao2A CSÁO átmeneti jellegű, a fennálló probléma megszűnéséig, de legfeljebb 12 hónapos időtartamra nyújt ellátást, azonban indokolt esetben, a tartózkodási idő ismételt felülvizsgálat után legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő kérelmére történik, azonban az elhelyezést a család valós körülményeinek, jogosultságának vizsgálata előzi meg. Az ellátásért szociális helyzettől függő térítési díjat kell fizetni. Személyi térítési díj fizetésére a szülő, vagy a törvényes képviselő kötelezhető.

Az intézmény ellátási területe a Szentesi járás: Árpádhalom, Derekegyház, Eperjes, Fábiánsebestyén, Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár, Szentes. Feladatellátási szerződés alapján fogadja a Makó városában élő beutalt családokat is. Az intézményben 8 lakószobában egyszerre legfeljebb 33 fő, de legfeljebb 8 család helyezhető el. A CSÁO címére sem állandóra, sem ideiglenesen bejelentkezni nem lehet.

A szülők kötelesek napi programjukat a gyermek ellátásához, gondozásához igazítani. A gyermek teljeskörű ellátásáról (rendszeres élelmezéséről, tisztántartásáról, egészségének megóvásáról, esetleges egészségügyi ellátásáról, felügyeletéről, iskoláztatásáról stb.) intézményi kontroll mellett a szülőnek kell gondoskodnia, melyben szükség esetén az intézmény közvetlen segítséget nyújt. Törekedni kell arra, hogy a gyermekek napközbeni elhelyezése az erre megfelelő gyermekintézményben történjen, meg kell követelni, hogy a tankötelezettségnek eleget tegyen.

A bentlakás időtartama alatt az intézmény pszichológiai, jogi, szociális, mentálhigiénés és ügyintézési segítséget nyújt annak érdekében, hogy az elhelyezést kiváltó probléma mielőbb megszűnjön és a család önállóan tudja biztosítani saját lakhatását és a gyermekek ellátását.

Családok Átmeneti Otthona munkatársai:

Kiss Sándor szakmai vezető +36/63-444-600
Baranyi Krisztina családgondozó +36/63-444-600
Mészárosné Törőcsik Viktória gondozó
Mezeiné Szűcs Erika családgondozó
Mizsei Zsuzsanna szakgondozó
Nagy Anikó családgondozó