fejlec bal
fejlec kozepe
fejlec jobb

Cím: 6600 Szentes, Ady Endre u. 10. térkép
Telefon: +36/63-561-510; +36/63-561-520;
Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 8.00 – 16.30 óra
Szakmai vezető: Virág Gábor

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtott szolgáltatás, melyet az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából biztosít.

E szakterület szolgáltatásai ingyenesen és önkéntesen vehetők igénybe, mely kezdődhet az ügyfél által, vagy valamely jelzés alapján, egy szakember kezdeményezésére.

A Család -és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítés keretében segíti a családokat és egyéneket, a szociális, életvezetési problémáik megoldásában, ügyeik intézésében, pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz, szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutásban, a családban esetlegesen kialakult krízishelyzet megoldásában.

A Család -és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti szolgáltatás keretében a gyermekek érdekeit védő alapellátási szolgáltatást nyújt. A szociális munka módszereinek és eszközeinek a felhasználásával segíti a gyermekek testi, lelki értelmi és érzelmi egészségének a megőrzését, a gyermekeknek a családban történő nevelkedésének az elősegítését, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, az esetlegesen kialakult veszélyhelyzet megszüntetését. Ennek érdekében a család és gyermekjóléti szolgálat helyi szinten koordinálja a gyermekek veszélyeztetettségét, illetve családok, személyek krízishelyzetét észlelő-és jelzőrendszer működését, melynek tagjai: orvosok, védőnők, pedagógusok, a rendőrség, a szociális és egyéb intézmények, hatóságok szakemberei.

Azokban az esetekben, amikor nem elég az egyszeri megsegítés, hosszabb időtartamú családgondozás válik szükségessé. A szolgáltatást igénybe vevőkkel családsegítőink rendszeresen tartják a kapcsolatot családlátogatás, intézményi találkozás vagy telefonos egyeztetések kereteiben. Segítséget nyújtanak a probléma mielőbbi és hathatós megoldásában, ennek érdekében az érintett családtaggal folytatnak segítő tevékenységet, szükség esetén speciális szolgáltatások igénybevételét is javasolják. A komplex problémák kezelése érdekében más szakemberek is (pl. orvos, védőnő, pedagógus) bevonásra kerülhetnek.

Az intézmény e feladatait a Szentes és Nagytőke településeken élő gyermekek, családok vonatkozásában látja el.

Leggyakoribb szolgáltatási elemek:

  • Szociális és egyéb információt, tájékoztatást nyújtása;
  • Segítségnyújtás hivatalos ügyintézéshez, kérelmek, beadványok elkészítéséhez;
  • Tanácsadások (életvezetési, gyermeknevelési, mentálhigiénés), segítő beszélgetés folytatása;
  • Elősegíti a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását (párkapcsolati konfliktus, válás, szenvedélybetegség, szerhasználat, pszichés problémák, gyermekneveléssel kapcsolatos nehézségek, munkanélküliség, lakhatási problémák stb.)
  • Biztosítja a pszichológiai tanácsadáshoz, család- és párterápiás, illetve mediációs szolgáltatásokhoz való hozzájutást;
  • Az ügyfelek jogi problémáinak kezelése érdekében jogi tanácsadást biztosít;
  • Közvetít az ügyfél és a más ellátási területek szakemberei között (civil szervezetek, egészségügyi ellátók).
  • Ügyintézés segítésével hozzájárul az anyagi nehézségekkel küzdők számára a szociális szolgáltatásokhoz, pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz való hozzájutáshoz.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai:

Virág Gábor  szakmai vezető
+36/63-561-514, +36/70-398-4413
viraggabor@cssk-szentes.hu
Csajbók Andrea családsegítő
+36/63-561-516, +36/63-561-517
Deákné Szunyi Andrea családsegítő
+36/63-561-516, +36/63-561-517
Gonda Klára családsegítő
+36/63-561-516, +36/63-561-517
Kovács Tímea családsegítő
+36/63-561-516, +36/63-561-517
Szalainé Dobóvári Brigitta családsegítő
+36/63-561-516, +36/63-561-517
Törőcsik Zsolt családsegítő
+36/63-561-516, +36/63-561-517
Molnár György szociális asszisztens
+36/63-561-516, +36/63-561-517