fejlec bal
fejlec kozepe
fejlec jobb

Intézményközpont munkatársai:
6600 Szentes, Ady Endre u. 10.

Gál Antal intézményvezető
+36/63-561-521, +36/70-459-2756
Bene Lászlóné ügyviteli dolgozó
+36/63-561-522
Bugya Katalin ügyviteli dolgozó
+36/63-561-522

Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai:

László Gyöngyi szakmai vezető
+36/63-561-515, +36/70-459-2758
Biácsiné Bereczky Gabriella esetmenedzser
+36/63-561-513, +36/70-634-5976
Bódi Szilvia esetmenedzser
+36/63-561-513, +36/70-634-5970
Kiss Andrea esetmenedzser
+36/63-561-513, +36/70-634-5968
padar
Binderné Berkecz Mária család- és párterapauta, mediátor
+36/63-561-510, +36/70-334-3879
Székely-Lenti Melinda szociális asszisztens
+36/63-561-513
dr. Bertók Gyula jogi tanácsadó
+36/63-561-510 (csütörtök 15.00 – 17.30 egyeztetett időpontban)
 

 

Óvodai és iskolai szociális segítők Ellátott intézmények
Botos Andrea óvodai és iskolai szociális segítő
+36/70-318-5512

Deák Ferenc Ált. Iskola,
Szent Erzsébet Kat. Ált. Iskola és Óvoda,
Kiss Bálint Ref. Ált. Iskola.
Fábián-Nagy Ágnes óvodai és iskolai szociális segítő
+36/70-318-5709
Szentes város és Nagytőke óvodái,
Kozmutza Flóra Ált. Isk. és Szakisk.
Rigó Alajos, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium.
Horváth Anita óvodai és iskolai szociális segítő 
+36/70-318-7175
Klauzál Gábor Ált. Iskola,
Koszta József Ált. Iskola,
Koszta J. Ált. Isk. Derekegyházi Tagintézménye,
Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda.
Lázár Mariann óvodai és iskolai szociális segítő
+36/70-324-6711
Fábiánsebestyén,
Szegvár,
Nagymágocs,
Árpádhalom települések óvodái és általános iskolái.
Németné Székely Szilvia óvodai és iskolai szociális segítő
+36/70-324-1577
Zsoldos Ferenc Technikum,
Bartha János Kertészeti Techn. és Szakképző Isk.,
Terney Béla Kollégium.
Szarvady Lenke óvodai és iskolai szociális segítő
+36/70-319-2266
Horváth Mihály Gimnázium,
Boros Sámuel Technikum,
Pollák Antal Technikum,
Terney Béla Kollégium.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai:

Virág Gábor szakmai vezető
+36/63-561-514, +36/70-398-4413
viraggabor@cssk-szentes.hu
Csajbók Andrea családsegítő
+36/63-561-516, +36/63-561-517
Deákné Szunyi Andrea családsegítő
+36/63-561-516, +36/63-561-517
Gonda Klára családsegítő
+36/63-561-516, +36/63-561-517
Kovács Tímea családsegítő
+36/63-561-516, +36/63-561-517
Szalainé Dobóvári Brigitta családsegítő
+36/63-561-516, +36/63-561-517
Törőcsik Zsolt családsegítő
+36/63-561-516, +36/63-561-517
Molnár György szociális asszisztens
+36/63-561-516, +36/63-561-517

Tanyagondnoki Szolgálat munkatársai:

Virág Gábor szakmai vezető
+36/63-561-514, +36/70-398-4413
viraggabor@cssk-szentes.hu
Brnya Endre tanyagondnok (Cserebökényi körzet)
+36/63-561-528, +36/70-459-5065
Fülöp István Csaba tanyagondnok (Nagynyomási körzet)
+36/63-561-528, +36/70-386-3982
Gránicz Mihály tanyagondnok (Magyartési körzet)
+36/63-561-528, +36/70-459-5085
Musa Tibor tanyagondnok (Berki körzet)
+36/63-561-528, +36/70-673-4151
Szatmári Péter Pál tanyagondnok (Lapistói körzet)
+36/63-561-528, +36/70-459-5058

Dózsa-ház Közösségi Tér munkatársai:
6600 Szentes, Csongrádi út 2.
https://www.facebook.com/KozossegiTer

Barát László szakmai vezető
+36/63-444-700
Homoki-Szabó Edvárd tanulássegítő
+36/63-444-700
Szabics Erika ifjúságsegítő
+36/63-444-700

Gyermekek Átmeneti Otthona munkatársai:
6600 Szentes, Munkácsy Mihály u. 3.

Szabóné Victor Zsuzsanna szakmai vezető - családgondozó
+36/63-444-500
Barna Dóra nevelő
+36/63-444-500
Eszes Nikolett gyermekfelügyelő
+36/63-444-500
Kaiser Szilárd nevelő
+36/63-444-500
Kardosné Tóth Mária gyermekvédelmi asszisztens
+36/63-444-500
Nagy Andrea gyermekfelügyelő
+36/63-444-500

Családok Átmeneti Otthona munkatársai:
6600 Szentes, Koszta József u. 7

Kiss Sándor szakmai vezető
+36/63-444-600
Baranyi Krisztina családgondozó
+36/63-444-600
Mészárosné Törőcsik Viktória gondozó
+36/63-444-600
Mezeiné Szűcs Erika családgondozó
+36/63-444-600
Mizsei Zsuzsanna szakgondozó
+36/63-444-600
Nagy Anikó családgondozó
+36/63-444-600

Szentes Városi Üdülőtábor - Szigliget munkatársai:
8264 Szigliget, Külsőhegyi út 66.
http://www.szigligeti.udulo.szentes.hu

Kiss Tibor üdülővezető
+36/87-461-451, +36/70-459-2761